Un guateque para los progres como Ocaña

Article publicat el 19 de desembre de 1982 a El Periódico Dominical. Número 85. Pàgines 28-29.

Si no visualitza el PDF, pot recarregar la pàgina o descarregar-lo des d'aquí