Places barceloneses

26.07.1930

Si no visualitza el PDF, pot recarregar la pàgina o descarregar-lo des d'aquí