La Vanguardia

Visites a Barcelona amb motiu del I aniversari de la proclamació de la República.
16.04.1932

Si no visualitza el PDF, pot recarregar la pàgina o descarregar-lo des d'aquí