La Vanguardia Española

Vista aerea de la plaza Real.
1966

Si no visualitza el PDF, pot recarregar la pàgina o descarregar-lo des d'aquí

La Vanguardia Española

Vista aerea de la plaza Real.
1973

Si no visualitza el PDF, pot recarregar la pàgina o descarregar-lo des d'aquí

Places barceloneses

26.07.1930

Si no visualitza el PDF, pot recarregar la pàgina o descarregar-lo des d'aquí

La Vanguardia

Visites a Barcelona amb motiu del I aniversari de la proclamació de la República.
16.04.1932

Si no visualitza el PDF, pot recarregar la pàgina o descarregar-lo des d'aquí