El mosaic del meu barri

L’Ajuntament de Barcelona crea un web per fer un inventari de mosaics de la ciutat: www.ajuntament.barcelona.cat/arqueologiabarcelona/mosaics

Es tracta d’un projecte participatiu del Servei d’Arqueologia, per descobrir, valorar i conservar els mosaics de Barcelona. De moment, el web ja té 1445 mosaics inventariats que han enviat 223 participants. Les fotografies no es publiquen a l’instant sinó que el Servei d’Arqueologia en fa una recerca i documenta cada fotografia amb una fitxa.

Només a Ciutat Vella hi ha 308 rajoles hidràuliques registrades. I concretament a la Fundació Setba hi tenim 10 terres diferents, tots ells del s. XIX.